Årsmöte för Lidingö hundungdom 29/3- det bjuds på pizza!

Vi behöver all hjälp vi kan få att gå igång en styrelse inför det nya året!

**** www.lidingohundungdom.com ***
Lidingö Hundungdom är en ideell förening för hundintresserade ungdomar. Är du mellan 6-25 och vill träna din vovve? Då har du hittat rätt!

Den 29/3 2018 så kickar vi igång ett nytt år för Lidingö Hundungdom och vill mer än gärna att ni kommer och gör detta år till ett ännu bättre år. Vi kommer börja mötet med pizza (!!) och fika. Lite prat och frågor om vad hundungdom gör.

Sedan börjar årsmötet, där du får vara med och påverka Lidingö hundungdom framtid och egna förslag till vi kan få ett ännu bättre år. Vill du vet mer om LHU eller kanske vara med i styrelsen? Eller har du frågor kring vad styrelsen gör? kontakta Fanny på 0739160717 eller skicka ett mail till lidingohundungdom@gmail.com

Pris? 0 kr för dig mellan 6-25 år

Tid? 17.00 bjuds det på mat

Plats? Lidingö brukshundsklubb inne i klubbstugan
Vägbeskrivning: https://lidingohundungdom.com/startsida/vagbeskrivning/

Dagordning
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Val av justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte ordförande justera under årsmötet fört protokoll.
3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
5. Anmälan om vem styrelsen utsett till mötessekreterare.
6. Fastställande av dagordning under årsmötet.
7. Styrelsens berättelse, inklusive resultaträkning, för sista verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse för sista verksamhetsåret.
9. Fastställande av balansräkning.
10. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Av medlemmar angivna motioner.
13. Av styrelsen angivna propositioner.
14. Val av ordförande i styrelsen för ett år.
15. Val av kassör i styrelsen för ett år.
16. Val av sekreterare i styrelsen för ett år.
17. Val av ledamöter för ett år i styrelsen.
18. Val av suppleanter till styrelsen för ett år.
19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år med uppgift att granska styrelsens förvaltning
under löpande verksamhetsår.
20. Val av kommittéer mm. eller uppdrag åt styrelsen att göra dessa val.
21. Val av valberedning för förberedande av val 2019
22. Verksamhetsåret 2018 – hur ska vi sköta verksamheten under året
23. Välja representant till representantskapsmötet (SHUs årsmöte)
24. Ungdomsverksamhet, hur ska vi värva medlemmar?
25. Övrigt
26. Mötet avslutas

Missa inte klubbens Kul-Mästerskap 2018!

Boka redan nu in den 12 juni i kalendern. Lidingö BK bjuder in till Kul-Mästerskap 2018. Det är det första i sitt slag och ersätter tidigare klubbmästerskap. Alla kan vara med, alla har en chans att vinna denna prestigefulla tävling. Efter kul utmaningar på appellplanen kommer det att finnas enklare grillmat och fika.
Håll ögonen öppna efter inbjudan längre fram i vår!

Tisdagsträningen ligger på is – för mycket snö!

På tisdag skulle vår populära tisdagsträning köra igång för säsongen – träningen där alla medlemmar är välkomna för att träna, hänga lite med klubbisar eller kanske bara miljöträna sina unghundar. MEN – vi fick just veta av kommunen att de avbokar alla träningar så länge för att det är för mycket snö.

Karin Pontén återkommer så snart vi är igång igen!

Kurs i brukslydnad+spår+ sök

Brukskurser 3 moduler

Här ges du möjlighet att gå en modul
(1900 kr eller 1800 kr beroende på vilken modul du väljer)
eller för rabatterat pris gå två eller alla tre modulerna.

Du kan antingen välja brukslydnad+spår eller brukslydnad+sök
(2 kurser = 3400 kr)
Du kan även anmäla dig och gå alla tre: brukslydnad+spår+sök (4900 kr)

Kurs Brukslydnad – appellklass
Instruktör: Karin Pontén
Kursavgift: 1900 kr
Kurstider:
Torsdag  26/4   kl 18,00-20,00  Kursstart
Söndag   29/4   kl  9,00-12,00
Torsdag   3/5   kl 18,00-20,00
Söndag    6/5   kl  9,00-12,00
Torsdag  17/5   kl 18,00-20,00
Söndag   20/5   kl  9,00-13,00  Avslutning

Den här kursen i brukslydnad är för dig som har tävlingsambitioner i
någon av bruksgrenarna, men som ännu inte tävlat. För att kunna
tillgodogöra dig kursen ska du ha grundläggande kunskaper i lydnad men
behöver verktyg för att kunna klara en tävling i appellklass.
Teori varvas med praktik och en stor del av kursen handlar om att ge
varandra feedback och lära av varandras arbete hundarna.

Spårkurs – appellklass
Instruktör: Sverker Sandberg
Kursavgift: 1800 kr
Kurstider:
Torsdag 12/4  kl 18,30-20,30 Teori och kurs
Lördag  13/4  kl  9,00-12,00 Spårträning
Lördag  28/4  kl  9,00-12,00 Spårträning
Lördag   5/5  kl  9,00-12,00 Spårträning
Lördag  19/5  kl  9,00-13,00 Spårträning och avslutning

Den här kursen i spår är för dig som har tävlingsambitioner i
bruksgrenen spår men ännu inte tävlat.
För att tillgodogöra dig kursen bör du tidigare ha provat på
personspår med din hund, gärna att ni gått en nybörjarkurs!
Kursens mål är att du och din hund efter avslutad kurs ska ha
tillräcklig kunskap om personspår för att kunna starta i appellklass.
Självklart måste du avsätta tid för träning emellan kurstillfällena
för att uppnå målet!

Sök – appellklass
Instruktör: Ulrika Edgren
Kursavgift: 1800 kr
Kurstider:
Onsdag   4/4  kl 18,30-20,30    Introduktion
Lördag   7/4  kl  9,00-ca 12,00 Sökträning
Söndag   8/4  kl  9,00-ca 12,00 Sökträning
Onsdag  18/4  kl 18,00-20,00    Sökträning
Lördag  21/4  kl  9,00-ca 12,00 Sökträning
Onsdag   2/5  kl 18,00-20,00    Sökträning och avslutning

Den här kursen i sök är för dig som har tävlingsambitioner i
bruksgrenen sök men som ännu inte tävlat.
Målet med kursen är att du som hundförare ska ha tillräcklig
kunskap om sök appellklass både teoretiskt och praktiskt
för att tävla appellklass.
Självklart krävs det träning mellan kurstillfällena och efter
avslutad kurs.

Det här är de tre modulkurser.
Det innebär att du har möjlighet att gå en modul (1900 kr eller 1800 kr beroende på vilken modul du väljer) eller till ett rabatterat pris gå
två eller alla tre modulerna.

Du kan antingen välja:
Brukslydnad+spår eller sök (2kurser 3400 kr)
Brukslydnad +spår+sök      (3kurser 4900 kr)
Vid många anmälningar prioriteras de som anmäler sig till
två och tre moduler.
—————————-