Månadskommendering

Månadskommenderingen den 1:a onsdagen i månaden startar igen i september. Välj 4 moment du vill träna på och få hjälp med tävlingsmässig kommendering på dem!
Anmäl dig på appellplanen kl 18.30-18.45. Anmälan efter 18.45 garanteras inte plats.
7.9 ansvariga Karin P och Åsa N-N
5.10 Anita W och Gunilla K
2.11 Natascha M och Irene R
Välkomna!

Information från Tävlingskommittén

 

Vi har påbörjat ett arbete med att uppdatera och strukturera presentationen av LBKs tävlingsekipage på hemsidan-såväl aktiva som tidigare ekipage. Elisabeth Magnusson Rune har erbjudit sig att göra detta och TK har delegerat arbetet till henne. Vi hoppas detta kommer resultera i trevliga och informativa sidor som visar att LBK har många ekipage som tränar och startar med sina hundar i många olika tävlingsdiscipliner!