Valberedningens förslag

Enligt de nya stadgarna från SBK gällande valberedningars arbete inför det kommande årsmötet, ska valberedningens förslag vara färdigt den 15 november och presenteras för medlemmarna. Efter det har medlemmarna till den 15 december på sig att inkomma till styrelsen med eventuellt andra förslag till kommande verksamhetsårs styrelse. Därefter ska styrelsen meddela valberedningen om det inkommit fler förslag. Här presenteras valberedningens förslag till styrelse för Lidingö Brukshundklubb verksamhetsåret 2021. Har du som LBK-medlem andra förslag så maila snarast till sekreterare@lidingobk.se

 

Ordförande:          Christoffer Frances    1 år

Vice ordförande:    Mirjam Cassel   mandat -2021

Sekreterare:         Margareta Gyllström mandat -2021

Kassör:                Barbro Ahlberg Hagberg 2 år

Ledamot:              Kerstin Järphammar 2år

Suppleant 1:         Monica Pehrsson 2 år

Suppleant 2:         Camilla Ståhl Helzel 1 år

Revisor:               Anne Larsson 1 år

Revisor:               Ulrika Edgren 1 år

Revisor suppleant:  Sverker Sandberg 1 år

Revisor suppleant: Åsa Dunberg 1 år