Uppskjutet medlemsmöte 26/8

Lidingö Brukshundklubbs medlemsmöte den 26 augusti är uppskjutet tillsvidare. Onsdagen den 26:e var medlemmarna kallade till stadgeenligt Medlemsmöte vid vilket styrelsen skulle informera om arbetet med att förbättra träningsplanens belysning. Tyvärr, har styrelsen i dagsläget inte nått en överenskommelse med fastighetsägaren / hyresvärden Lidingö Stad om genomförandet av installationen och därför beslutat skjuta på medlemsmötet tills vi har en korrekt och samlad information att delge medlemmarna om arbetet med belysningen. Styrelsen återkommer så snart som möjligt med mer information. Tack för ert tålamod!                                                                     Lidingö Brukshundklubbs styrelse 2020-08-21.

Kategorier