Träningsuppehåll på plan

Tidigt idag har det såtts nytt gräs på appell-/träningsplanen där dräneringsarbetena har utförts. Marken är väldigt mjuk där de nya dräneringsrören lagts ned och ny jord och gräsfrön är utlagt. Vi ber därför alla medlemmar om att INTE träna på planen den närmsta tiden utan låta marken och grässådden i lugn och ro få gro så att vi alla har en riktigt fin träningsplan våren 2020!