Till alla lydnadsintresserade LBK:are!

Förslaget till de nya lydnadsreglerna utarbetade av SBK som börjar gälla från 1.1. 2017 är ute på en ny remissrunda.
Ännu finns det möjlighet att lämna synpunkter på regelrevideringen, så gör din röst hörd och maila vad du tycker till tavling@lidingobk.se. De förslag som kommer in lämnar klubben vidare till distriktets Tävlingssektion senast 30/6. Du kan också lämna dina synpunkter som privatperson direkt till SBK via följande länk.
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/nationella-regler/regelrevidering-lydnad