Specialsök

Specialsök med måldoften Röd Kong är den nya och mycket populära bruksgrenen som det runt landet arbetas hårt med för att ge sporten officiell status i och med regelrevideringen 1 januari 2022.
Lidingö BK har nu startat upp en Specialsökkommitté i vilken bl a Monica Pehrsson och Anita Weinus ingår.
Under hösten 2020 kommer klubben att arrangera en inofficiell tävling i förhoppningsvis både Klass- 1 och Klass-3. År 2021 kommer vi att arrangera fler inofficiella prov, samt att SBK-utbilda provledare för framtiden.

Är du intresserad av Specialsök så ta kontakt med kommittéansvariga.

Vill du läsa mer om Specialsök klicka på länken https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/02/artikel-fran-domartraff-i-specialsok/

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/02/artikel-fran-domartraff-i-specialsok/