SKK har beslutat…

Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad
hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

Detta är ett beslut som SKK tagit och gäller all verksamhet inom
SKK-organisationen, därför även Brukshundklubbens. I dialog med SKK är det i första hand resandet SKK vill begränsa med denna åtgärd och förbundet tolkar detta att det öppnar upp möjligheter för lokalklubbar att fortsätta att bedriva viss verksamhet, som till exempel
kursverksamhet, så länge riktlinjerna från SKK följs.

Förbundsstyrelsen uppmanar samtliga distrikt, ras- och lokalklubbar att se över sina kommande aktiviteter och i första hand utvärdera om
aktiviteterna går att bedriva utomhus med max tio personer, funktionärer inräknat. Alla aktiviteter inomhus, samt utomhusaktiviteter som inte går
att begränsa till tio personer, under den aktuella perioden ställs in
med omedelbar verkan eller skjuts på framtiden. Detsamma gäller
verksamheten som innebär resande från andra delar av landet eller utlandet.

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskbedömning av varje
enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten
har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Att anpassa våra verksamheter till de nya riktlinjerna är en stor
utmaning för oss alla. Förbundet är av åsikten att all utomhusverksamhet som vi kan bedriva för att få intäkter till klubben
och behålla medlemmar är av godo, så länge riktlinjerna följs.

Förbundet hoppas att klubbar/distrikt kan ta pragmatiska beslut för att kunna bedriva verksamhet inom ramen för regelverk och utan att tumma på
kvalitet på verksamheten. T.ex. Ett MH med åtta deltagare samt fyra
funktionärer, dela upp deltagarna med fyra på förmiddagen och fyra på eftermiddagen. Kursverksamhet, dela upp deltagare på olika tillfällen
eller var två instruktörer och dela upp deltagarna.

Lokala utomhusaktiviteter som går att genomföra med färre deltagare och med säkerhetsåtgärder kan med fördel genomföras då det gynnar en social samvaro och har minimal smittrisk. Som deltagare eller funktionär i verksamheten avgör du själv om du vill delta eller inte.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet,
utbildning, träffar, promenader och liknande.

Svenska Brukshundklubben fick kännedom om detta beslut från SKK på fredagseftermiddagen. Därför är många frågor ännu obesvarade.
Förbundet kommer att jobba vidare med detta de kommande dagar och
publicerar ny information löpande på www.brukshundklubben.se/corona.
övriga frågor hänvisas till Svenska Kennelklubben.

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

Förbundsstyrelsen gm

Sanna Ameln

Kommunikationsansvarig
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 14, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20
sanna.ameln@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se