Knappt nån vind, bara sol och glada miner, trots utmanande gömmor på Lidingö brukshundklubbs TEM utomhus NW1 Lidingönosen, på annandag påsk. En stor kader funktionärer säger tack till alla 30 tävlande för att ni kom! Lycka till med tävlandet framöver✊🌷🐾!

Varmt välkomna 18 april 2022 till Lidingönosen

Varmt välkomna 18 april 2022 till Lidingönosen –
Lidingö brukshundsklubbs officiella tävling NW1 TEM utomhus, Furutorp, Lidingö

Tävlingsledare: Eva Lundin, 070-323 23 69, voje50@gmail.com
Tävlingssekreterare:  Anki Johansson, Elisabeth Andersson
Domare:   Nina Gustafsson, Ann-Sofie Svenman
Kontakt arrangör:  Åsa Forsell Skinner, 070-527 47 99, nosework@lidingobk.se

30 tävlande är uppdelade i en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. De fyra söken sker efter varandra (1, 2 osv), tävlande startar enligt bifogade startlista. Startordningen kan komma att ändras på tävlingsdagen men du blir kvar i förmiddags- eller eftermiddagsgrupp (med undantag för löptik). Löptikar startar sist i eftermiddagsgruppen och ska bära tikskydd på hela tävlingsområdet. Informera arrangören snarast om din tik börjat löpa. 

Se PM

Information från SBK

Hej,

Eftersom vi är mitt uppe i byte av medlemssystem kommer som tidigare
meddelats nya medlemskap tillfälligt inte att registreras direkt i
medlemssystemet.

Detta innebär att nya medlemmar inte får ett medlemsnummer eller
medlemsavi direkt utan det kommer i efterhand från det nya
medlemssystemet.

De medlemskap som kommer in under övergångsperioden registreras av
förbundskansliet så fort vi är live med det nya medlemssystemet.
Länkarna på hemsidan kommer då att styras om mot Membersite och ni
får ny text om att teckna medlemskap från förbundskansliet.

Nya medlemmar registrerar sig som tidigare via ”Bli medlem” på
vår hemsida och klickar på länken ”Teckna medlemskap här”:
https://www.brukshundklubben.se/bli-medlem/

Vi ber om överseende med detta och hoppas att övergången ska gå
smidigt.
Bifogat finner ni informationstext att lägga upp på era hemsidor,
dokumentet innehåller också  länk och förtydligande bild. Bilden är
även bifogade separat om ni vill använda dem på era hemsidor.
Informationen läggs även upp på vår hemsida.

Vänliga hälsningar

Medlemsavdelningen

Svenska Brukshundklubben

www.brukshundklubben.se

Svenska Brukshundklubben följer dataskyddsförordningen GDPR. Därför
vill jag göra dig uppmärksam på att de personuppgifter som du
skickar, kan komma att sparas för vidare kommunikation och
dokumentation. Bli medlem SBK