Styrelsen & kommittéer

Styrelse 2020

Ordförande

Christoffer Frances
070-2581365
christoffer.frances@telia.com

Vice ordförande

Mirjam Cassel
076-260 46 27
mirjamcassel@gmail.com

Sekreterare

Margareta Gyllström
070-8451648
sekreterare@lidingobk.se

Kassör

Barbro Ahlberg Hagberg
073-038 05 83
kassor@lidingobk.se

Ledamot:
Kerstin Järphammar
070-7319150
kerstinjarphammar@gmail.com

Suppleant 1:
Monica Pehrsson
tel: 070-8882737
monica.pehrsson@gmail.com

Suppleant 2:
Camilla Ståhl Helzel
070-1650113
camilla.a.stahl@gmail.com


Kommitteer

Kommitté  & Kontaktperson

Agility
Ansvarar för kurser och tävlingar i agility
Lisa Nilsson
agility@lidingobk.se

Hundungdom

Arrangerar kurser och tävlingar i Lidingö Hundungdoms regi
Fanny Wallberg
073-9160717
lidingohundungdom@gmail.com
www.lidingohundungdom.com 

Lydnad och Bruks
Ansvarar för prov (tävlingar) i lydnad och bruksgrenar
Kommittéansvariga nås via
tavling@lidingobk.se

PR/Info/Pass På/Hemsidan
Redaktör för klubbtidningen PassPå, hemsidan, sponsring och infomaterial
Christoffer Frances
christoffer.frances@telia.com
Linnea Holmström (hemsidan)
meitonlinnea@gmail.com

Rallylydnad
Ansvarar för kurser och tävlingar i Rallylydnad
Margareta Gyllström
Margareta.gyllstrom@telia.com
tel 070-845 16 48

Rasutveckling
Arrangerar mentalbeskrivning, MH, av hundar

rus@lidingobk.se

Tjänstehund
Klubben informerar och hjälper dig till rätt utbildning inom tjänstehund
Hans Gardell
0708 – 18 16 99
hansgardell@gmail.com
Läs mer på SBKs och Hemvärnets och Försvaretshemsidor.

Utbildning
Ansvarar för kurser
Jeanette Johansson
08– 765 66 80 eller 070– 329 12 31
utbildning@lidingobk.se

Skyddsträningsansvarig
Ansvarar för Skyddsträning
Matte
070-655 63 19

Specialsök
Monica Pehrsson
tel: 070-8882737
monica.pehrsson@gmail.com