Styrelsen & kommittéer

Styrelse 2022

Ordförande

Christoffer Frances
070-2581365
christoffer.frances@telia.com

Vice ordförande
Mirjam Cassel

mirjamcassel@gmail.com

Kassör:

Barbro Ahlberg Hagberg

073-038 05 83
kassor@lidingobk.se


Sekreterare:

Camilla Ståhl Helzel

sekreterare@lidingobk.se


Ledamot:

Kerstin Järphammar

kerstinjarphammar@gmail.com


Suppleant:

Åsa Forsell Skinner

asa.forsell.skinner@gmail.com


Suppleant:

Anna Öster

anna.oster@crossadvokater.se

Kommitteer

Kommitté  & Kontaktperson

Agility
Ansvarar för kurser och tävlingar i agility

Åsa Vestin

agility@lidingobk.se

Hundungdom

Arrangerar kurser och tävlingar i Lidingö Hundungdoms regi

lidingohundungdom@gmail.com
www.lidingohundungdom.com 

Lydnad och Bruks
Ansvarar för prov (tävlingar) i lydnad och bruksgrenar
Kommittéansvariga nås via
tavling@lidingobk.se

PR/Info/Pass På/Hemsidan
Redaktör för klubbtidningen PassPå, hemsidan, sponsring och infomaterial
Christoffer Frances
christoffer.frances@telia.com
Linnea Holmström (hemsidan)
meitonlinnea@gmail.com

Rallylydnad
Ansvarar för kurser och tävlingar i Rallylydnad
Margareta Gyllström
Margareta.gyllstrom@telia.com
tel 070-845 16 48

Rasutveckling
Arrangerar mentalbeskrivning, MH, av hundar

rus@lidingobk.se

Tjänstehund
Klubben informerar och hjälper dig till rätt utbildning inom tjänstehund
Läs mer på SBKs och Hemvärnets och Försvaretshemsidor.

Utbildning
Ansvarar för kurser
Jeanette Johansson
08– 765 66 80 eller 070– 329 12 31
utbildning@lidingobk.se

Skyddsträningsansvarig
Ansvarar för Skyddsträning

Specialsök