Klubbregler

Träna med hänsyn…

Ryttare och människor är ute och njuter av naturen runt brukshundklubben, med och utan hund, vardag som helg. Det är därför viktigt att vi påminner varandra om att TA HÄNSYN till våra grannar och omgivningar och hålla de tider som finns uppsatta för till exempel skotträning.

Det är också viktigt att våra träningsglada hundar inte skäller i onödan och stör. 

Om din hund inte kan sitta tyst när den ser andra träna eller vara själv i  rastgården får du gärna sitta hos din hund och därmed skapa lugn och ro.

Alternativt sätter du in din hund mellan träningspassen i din bil (om temperaturen är lämplig).

……till omgivningen!