Kursinnehåll

Här har vi samlat information om vad olika kurser på Lidingö Brukshundklubb brukar handla om.
Vill du veta vilka kurser som är aktuella, klickar du istället här.

Valpkurs

Valpkursen är för valpar mellan 12 veckor – 6 månader.Den omfattar minst 15 timmar.Praktik:KontaktRelationsbygge – bl.a. den viktiga leken

Social- och miljöträning

Gå i koppel

Sitta, ligga, stå

Komma när man ropar

Nej/förbudsträning

Hantering av främmande personer

Aktivitet/passivitet

Budföring

Teori:MotivationSocial- och miljöträningHanteringSignaler/Språk

Beteende, varför gör hunden så?

Hunden och lagen

Valpens utveckling

Unghundskurs
Unghundskursen är för hundar från 6 månader som tidigare gått valpkurs. Den omfattar minst 15 timmar.Praktik:Fokus på aktivering för den aktiva unghunden, bland annat:Personspår och uppletande

Budföring

Underhåll och utveckling av grundkunskaperna från valpkursen

 

Teori:

Unghundens utveckling till vuxen hund.

Fortsatt relationsbygge

Aktivering, bland annat: Spår- och uppletandeteori

Presentation av bruksgrenarna spår och sök, rally- och tävlingslydnad, samt agility.

Vardagslydnadskurs
(Allmänlydnadspasset)
Vardagslydnadskursen är för hundar som gått Valp- och Unghundskurs. Den omfattar minst 20 timmar:Kvarsittande med störningMöte med hundar på naturstigSitta tyst i bil med störning

Gå fint vid sidan eller bakom

Hantering/Visitation

Inkallning med och utan störning

Stoppkommando

Passivitetskontroll

Nosaktivering

Valfritt moment

Aktiveringskurs – Prova på!
Aktiveringskursen är för hundar som gått Valp- och Unghundskurs eller har god allmänlydnad och innehåller:Mental & Fysisk aktiveringInom- & utomhusaktiveringSpår/Sök/Uppletande/Rapport/Lydnad/Agility/Rallylydnad – både teori och praktik.

 

 

Bruks/Lydnad
Nybörjare och Fortsättning
För hundar som gått Valp/Unghundskurs. Innehållet är samma i båda kurserna, i Nybörjarkursen prövar du på tävlingsmomenten i Lydnadsklass 1 och Appelklass och iFortsättningskursen tränas momenten mer ingående.Praktik:

Fotgående med tonvikt på kontakt med föraren

Sitt kvar/Ligg kvar

Inkallning

Ställande (under gång i fortsättningskursen)

Läggande (under gång i fortsättningskursen)

Hoppa på kommando

Budföring

Ta och hålla apportbock

Framförgående med viss hjälp

Ligg kvar/Platsliggning

 

Teori:

Inlärningsteori

Motivation

Belöningar

Momentteori – kriterieplan – kedjning

Störningar

Bruks/Lydnad TävlingskursFör hundar som gått Bruks/Lydnad Fortsättningskurs eller har motsvarande kunskaper. (Inträdesprov kan förekomma). Målet är att du och din hund efter avslutad kurs ska vara färdiga att starta i Lydnadsklass 1/Appellklass.
Agility NybörjarkursFör hundar som är minst ett år gamla, har gått Valp-Unghundskurs och har god allmänlydnad. Eller klarat inträdesprov: Sitt, Ligg, Stanna kvar, Inkallning, Nej-kommando.Teori och Praktik:Agilityns grunder

Hinderinlärning

Handling

 Agility FortsättningskursFör hundar som gått Agility Nybörjarkurs. Hunden ska kunna vara lös. Teori och Praktik:

Finslipning av hinderinlärningFortsatt handlingkunskap

 

Rallylydnad Nybörjarkurs För hundar som gått Valp- Unghundskurs och har god vardagslydnad. Mål: att du får tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av momenten på egen hand.
Teori:Kunskaper om Rallylydnad som sport och dess historiaInlärning av de olika momenten i Nybörjarklass
Tävlingsregler.Praktik:Inlärning av skyltar och moment i Nybörjarklass

Arbete med hela banor.

Rallylydnad FortsättningskursFör hundar som gått Rallylydnad Nybörjarkurs eller har motsvarande kunskaper. Mål: att du får tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av momenten på egen hand.
Teori:Inlärning av de olika momenten i FortsättningsklassIntroduktion av vissa moment i Avancerad och MästarklassFördjupning i banbyggandeVänster och högerhandling

Tävlingsregler.

Praktik:

Inlärning av skyltar och moment i Fortsättningsklass
Arbete med hela banor

Vänster och högerhandling