Vardagslydnad

Kursnamn Vardagslydnad
Startdatum -
Instruktör -
Pris -
Anmälan Stängd

Vardagslydnad är för hundar som gått valp och /eller unghundskurs.

Det är kursen som hjälper dig och din hund att få en fungerande och
trevlig vardag tillsammans, byggd på kontakt, samarbete och trygghet.

Efter lite sommarledighet träffas vi och tränar vidare, fördjupar och
befäster det vi lärt oss.

En lydig hund kan ges mycket frihet och blir en trevlig familjemedlem!

•Kvarsittande med störning
•Möte med hundar på naturstig
•Sitta tyst i bil med störning
•Gå fint vid sidan eller bakom
•Hantering/Visitation
•Inkallning med och utan störning
•Stoppkommando
•Passivitetskontroll
•Nosaktivering
•Valfritt moment