Unghundskurs

Kursnamn Unghundskurs
Startdatum -
Instruktör -
Pris -
Anmälan Stängd

Max 6 deltagare

För hundar från 6 månader

Lära för det vuxna hundlivet!
Vi tränar vidare och befäster sådant som både hunden och du som hundägare har glädje av under hela hundens liv.
Vi tränar bl a inkallning, koncentration, passivitet, viktiga saker som
måste fungera i vardagen men också nödvändiga att hunden kan om du
vill träna vidare i någon gren med din hund och kanske rent av
tävla.
Hunden får också prova på övningar där den får utnyttja sin
fantastiska nos, nästan alla hundars favoritaktivering!

Kurstider:
planeras till våren 2021