Kurs i brukslydnad+spår+ sök

Brukskurser 3 moduler

Här ges du möjlighet att gå en modul
(1900 kr eller 1800 kr beroende på vilken modul du väljer)
eller för rabatterat pris gå två eller alla tre modulerna.

Du kan antingen välja brukslydnad+spår eller brukslydnad+sök
(2 kurser = 3400 kr)
Du kan även anmäla dig och gå alla tre: brukslydnad+spår+sök (4900 kr)

Kurs Brukslydnad – appellklass
Instruktör: Karin Pontén
Kursavgift: 1900 kr
Kurstider:
Torsdag  26/4   kl 18,00-20,00  Kursstart
Söndag   29/4   kl  9,00-12,00
Torsdag   3/5   kl 18,00-20,00
Söndag    6/5   kl  9,00-12,00
Torsdag  17/5   kl 18,00-20,00
Söndag   20/5   kl  9,00-13,00  Avslutning

Den här kursen i brukslydnad är för dig som har tävlingsambitioner i
någon av bruksgrenarna, men som ännu inte tävlat. För att kunna
tillgodogöra dig kursen ska du ha grundläggande kunskaper i lydnad men
behöver verktyg för att kunna klara en tävling i appellklass.
Teori varvas med praktik och en stor del av kursen handlar om att ge
varandra feedback och lära av varandras arbete hundarna.

Spårkurs – appellklass
Instruktör: Sverker Sandberg
Kursavgift: 1800 kr
Kurstider:
Torsdag 12/4  kl 18,30-20,30 Teori och kurs
Lördag  13/4  kl  9,00-12,00 Spårträning
Lördag  28/4  kl  9,00-12,00 Spårträning
Lördag   5/5  kl  9,00-12,00 Spårträning
Lördag  19/5  kl  9,00-13,00 Spårträning och avslutning

Den här kursen i spår är för dig som har tävlingsambitioner i
bruksgrenen spår men ännu inte tävlat.
För att tillgodogöra dig kursen bör du tidigare ha provat på
personspår med din hund, gärna att ni gått en nybörjarkurs!
Kursens mål är att du och din hund efter avslutad kurs ska ha
tillräcklig kunskap om personspår för att kunna starta i appellklass.
Självklart måste du avsätta tid för träning emellan kurstillfällena
för att uppnå målet!

Sök – appellklass
Instruktör: Ulrika Edgren
Kursavgift: 1800 kr
Kurstider:
Onsdag   4/4  kl 18,30-20,30    Introduktion
Lördag   7/4  kl  9,00-ca 12,00 Sökträning
Söndag   8/4  kl  9,00-ca 12,00 Sökträning
Onsdag  18/4  kl 18,00-20,00    Sökträning
Lördag  21/4  kl  9,00-ca 12,00 Sökträning
Onsdag   2/5  kl 18,00-20,00    Sökträning och avslutning

Den här kursen i sök är för dig som har tävlingsambitioner i
bruksgrenen sök men som ännu inte tävlat.
Målet med kursen är att du som hundförare ska ha tillräcklig
kunskap om sök appellklass både teoretiskt och praktiskt
för att tävla appellklass.
Självklart krävs det träning mellan kurstillfällena och efter
avslutad kurs.

Det här är de tre modulkurser.
Det innebär att du har möjlighet att gå en modul (1900 kr eller 1800 kr beroende på vilken modul du väljer) eller till ett rabatterat pris gå
två eller alla tre modulerna.

Du kan antingen välja:
Brukslydnad+spår eller sök (2kurser 3400 kr)
Brukslydnad +spår+sök      (3kurser 4900 kr)
Vid många anmälningar prioriteras de som anmäler sig till
två och tre moduler.
—————————-