INTERN KLUBBTRÄNING I NOSE WORK1 TEM

Lördag 16 oktober 2021 kl 11-13 vid Fågelöuddebadets bortre del.
Det blir TEM utomhus.
Start kl 11 med första ekipage, efter 10 min startar nästa ekipage, och sedan var 10:e minut. Mer detaljerad information kommer i mitten av vecka 39.
Anmäl om du vill delta, så kommer vi sedan att ge dig en tid.
Anmälan till nosework@lidingobk.se senast den 8 oktober.
Ingen startavgift.
Ange ditt namn, hundens namn, medlemsnummer samt ditt mobilnummer
Lista med starttid kommer att mailas/skickas till deltagarna.
Välkomna önskar
Nose Work-kommittén