Tjänstehund

Frivillig försvarsorganisation
Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. Vi har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Lämpliga tjänstehundar
Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra ”motor” och en tydlig ”on/off-knapp”. Med andra ord ska hunden kunna koppla av när arbetet är slutfört och komma igång snabbt när det är dags att arbeta. Dessa egenskaper är viktiga för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden.
En patrullhund måste till exempel klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar. Det gäller självklart även för en räddningshund som skall orka arbeta i mycket krävande miljöer.

Läs mer om Patrullhund
Bruksprov för patrullhund
Försvarsmaktsmästerskap
Hundtjänstskolan

Kurser för räddningshundar arrangeras främst av Svenska Brukshundklubbens olika distrikt. Kontakta förbundskansliets tjänstehundsavdelning för att höra vilka kurser som planerats framöver.

Intresserad av tjänstehund ta kontakt med tjänstehundssektionen