Rallylydnad

Vad är Rallylydnad?

Det är avancerad vardagslydnad där samarbete, kommunikation och glädje belönas. När du tävlar eller tränar rallylydnad följer du en bana av skyltar. Varje skylt beskriver ett visst moment som hundekipaget ska utföra. Vissa moment liknar de i tävlingslydnaden, medan vissa lägger grunden för en bra vardagslydnad.

Något som är exceptionellt för rallylydnad är att du hela tiden får prata och berömma din hund medan ni går banan och utför momenten. Detta gör att hunden tycker att det är jätteroligt när den hela tiden får bekräftelse på de moment som han utför rätt. Tanken bakom rallylydnad är att Du och Din hund ska jobba som ett TEAM. Att jobba ihop med sin hund med positiv förstärkning bygger upp ett starkt förtroende och starka band knyts mellan hund och förare.

Rallylydnad kan tränas av vem som helst som vill aktivera och utveckla sitt samarbete och kontakt med sin hund. Vill man dessutom tävla så finns det möjlighet till det också. Rallylydnad ska inte gå fort utan i ett samlat och jämnt tempo.

Rally för vem och i vilket syfte?
Rally har den vanliga familjehunden i åtanke men kan med fördel utövas även av hundar som är duktiga i andra grenar inom SBK. Betoningen ligger på glädje, kommunikation och samarbete. Då rallylydnaden inte är fysiskt krävande passar det också för både äldre hundar och förare. Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar. Teamet strävar efter smidighet och uppmärksamhet med positiv utstrålning.

Det finns ca 70 moment uppdelat på fyra klasser: Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästare.
Banan bestäms vid varje tävling av domaren och ska, efter banvandring, genomföras utan instruktioner från någon funktionär.
Ekipaget bedöms av domaren och man börjar med 100 poäng från vilka avdrag görs. Föraren får gärna uppmuntra, prata, klappa händer eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Det krävs inte ett perfekt fotgående men det ställer höga krav på samarbete och kontakt. Något som inte är tillåtet är att ge hunden tillrättavisande eller för hunden obehagliga kommandon och föraren får inte medvetet vidröra hunden.

Banan
Banområdet för rallylydnad bör inte vara mindre än 15x 25 meter. En bana innehåller mellan 12-20 moment plus start och mål.

Placering av skyltar
Skyltarna skall generellt placeras till höger om förarens väg. Detta gäller inte skyltar som anger byte av färdriktning. Dessa skyltar skall placeras direkt framför föraren för att förtydliga riktningsbytet. Vid övningar som innehåller koner kan skylten placeras på vänster sida för att underlätta ingången i rörelsen eller direkt intill första konen. Avståndet mellan skyltarna bör vara 3-5 meter förutom vid skyltar vars moment kräver ytterligare avstånd för att kunna genomföras.

Utförande av moment i förhållande till skylt
Hundens position under banan är vid förarens vänstra sida inom 0,5 meter, framför, bakom eller vid sidan om föraren om inte momentet kräver något annat. Alla övningar skall genomföras så nära skylten som möjligt dock inte längre ifrån än 0,5 meter.

Från och med 1 juli 2011 är sporten officiell. Vill Du läsa mer om rallylydnad kan Du gå in på www.svenskabrukshundsklubben.se

Intresserad av rallylydnad ta kontakt med rallylydnadssektionen