MH

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Vad är MH?
MH står för Mentalbeskrivning Hund och är ett test som görs för att beskriva en hunds mentalitet. Många har nytta av att hundar mentalbeskrivs. Det hjälper uppfödaren vid val av partner till avelsdjur och för att följa upp avkommor från sina kullar. Valpköparen kan få en uppfattning om föräldradjurens mentala status inför val av valp. Hundägaren har nytta av kunskapen om hundens mentalitet vid utbildning av hunden. Brukshundklubben anordnar MH-test för att främja avel av sunda brukshundar.

Hur går ett MH-prov till?
Hundens mentalitet beskrivs genom att olika situationer, bland annat överraskningsmoment, arrangeras. Med hjälp av ett protokoll beskrivs hundens reaktioner i olika moment. Den som beskriver hunden kallas mentalbeskrivare. Denne har minst 60 timmars utbildning bakom sig samt praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal mentalbeskrivningar. Vid beskrivningen medverkar också testledare och funktionärer. Dessa har också utbildning för sina uppgifter och vet exakt hur de ska uppträda i förhållande till hunden.

Du är välkommen att titta på när ett MH-test genomförs på klubben!

Intresserad av mentalbeskrivning ta kontakt med rasutvecklingssektionen