Bruksgrenarna

Brukshundklubben har en omfattande tävlingsverksamhet, och en stor del utgörs av Bruks. Det finns fyra olika bruksgrenar: spår, sök, rapport och skydds.Spårhunden använder sin fantastiska nos till att följa ett spår efter en person som gått genom terrängen en eller ett par timmar tidigare. Föremål som lagts ut i spåret markeras av hunden.Sökhunden letar rätt på personer som är gömda i terrängen, och vägleder föraren till dessa. En välutbildad sökhund kan vara till stor hjälp vid exempelvis skallgång.Rapporthunden har en militär bakgrund som överbringare av meddelanden mellan olika posteringar. Idag är det en populär bruksgren där flera i familjen är med och tävlar med hunden.

Skyddshunden har den allsidigaste utbildningen, och är något av brukshundarnas tiokampare. Den är inte farlig för sin omgivning, utan agerar bara på förarens kommando eller i mycket speciella situationer.

I respektive bruksgren tävlar man med hunden på fyra olika nivåer (appellklass, lägre klass, högre klass och elitklass). Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i fältprov, dels i lydnadsprov. Då hunden nått tillräckligt bra resultat på en nivå flyttas den upp till nästa.

På den lägsta nivån, appellklass, består fältprovet huvudsakligen av antingen ett kort spår, ett enkelt sökarbete eller en kort rapportföring mellan de två förarna. Lydnadsprogrammet består i appellklass av grundläggande moment som att gå fot vid sidan (kopplad såväl som okopplad), apportering, hopp och platsliggning. På de tre översta nivåerna, lägre, högre och elitklass, ökas svårighetsgraden successivt. Fältproven blir alltmer specialiserade på någon av de fyra grenarna spår, sök, rapportföring eller skydds. I skydds, som kommer in först i lägre klass, utbildas hunden till att bland annat försvara föraren vid angrepp, men ska utöver detta också kunna spåra och söka.

Man kan välja att tävla i endast en av grenarna. Många provar dock på att utbilda och tävla med hunden inom mer än ett område, och hundens kapacitet är större än vi i allmänhet föreställer oss.

På den högsta nivån, elitklass, ingår avancerade lydnadsmoment som exempelvis 10 m krypande och apportering av tungt föremål (upp till 4 kg). Spårhundarna ska i elitklass följa ett spår som är cirka 1500 m långt och en och en halv timma gammalt. Sökhundarna har att leta rätt på tre personer, ett par av dem helt dolda, i ett starkt kuperat skogsområde som är 100 m brett och 300 m långt. Rapporthundarna springer sammanlagt över 6 km mellan stationer med inbördes avstånd på upp till 2 km.

I elitklass kan de bästa hundarna kämpa om att erövra titeln champion. Där arrangeras också årligen svenska mästerskap, SM, som av tradition går av stapeln sista helgen i augusti och alternerar mellan de olika distrikten i landet. Ett SM är en stor folkfest, där de bästa hundarna i bruks, lydnad och agility finns till beskådan.

I alla bruksgrenarna ingår ett moment där hunden inom en 50 x 50 m stor ruta ska finna och apportera fyra föremål. Föremålen är av typen handske, portmonnä eller dylikt och ska hittas inom fem minuter.

Intresserad av bruksgrenarna ta kontakt med bruks- och lydnadssektionen