Hög tid att rapportera in resultat!

Skicka in dina resultat till klubben! Vi vill ta del av allt som våra duktiga medlemmar har gjort!

Även om du just i år inte har nått de lysande höjderna du hoppats på, så vill vi i alla fall gärna få veta att du har tävlat, då vi för statistik. Det kanske också kan hjälpa klubben att erövra något av Stockholmsdistriktets vandringspriser.