Förslag till valberedning inför Årsmöte 2014?

Nu är det dags för valberedningen igen inför val av styrelse 2015.
Har du något förslag på personer som skulle vara intresserade av styrelsearbetet i Lidingö Brukshundsklubb?
De platser som är valbara för omval eller nyval är
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Ordinarie Ledamot
Suppleant

2 Revisorer
2 Revisorssuppleanter