Styrelsen år 2016

Den nya styrelsen för 2016 samlades direkt efter årsmötet för att hålla ett konstituerande styrelsemöte. Fr v Mia Hjerpe, Margareta Gyllström, Cecilia Hagberg, Christoffer Frances, Mirjam Cassel
och Barbro Ahlberg. Sandra Lindegren saknas på bilden