Valberedningens förslag

Enligt de nya stadgarna från SBK gällande valberedningars arbete inför det kommande årsmötet, ska valberedningens förslag vara färdigt den 15 november och presenteras för medlemmarna. Efter det har medlemmarna till den 15 december på sig att inkomma till styrelsen med eventuellt andra förslag till kommande verksamhetsårs styrelse. Därefter ska styrelsen meddela valberedningen om det inkommit fler förslag. Här presenteras valberedningens förslag till styrelse för Lidingö Brukshundklubb verksamhetsåret 2021. Har du som LBK-medlem andra förslag så maila snarast till sekreterare@lidingobk.se

 

Ordförande:          Christoffer Frances    1 år

Vice ordförande:    Mirjam Cassel   mandat -2021

Sekreterare:         Margareta Gyllström mandat -2021

Kassör:                Barbro Ahlberg Hagberg 2 år

Ledamot:              Kerstin Järphammar 2år

Suppleant 1:         Monica Pehrsson 2 år

Suppleant 2:         Camilla Ståhl Helzel 1 år

Revisor:               Anne Larsson 1 år

Revisor:               Ulrika Edgren 1 år

Revisor suppleant:  Sverker Sandberg 1 år

Revisor suppleant: Åsa Dunberg 1 år

Del av planen upptagen lör-sön

Rallykurs 26/9 -27/9
På lördag och söndag är den övre delen av appellplanen upptagen mellan 9.00 – 17.30 för rallykurs.
Övriga delar av planen går det bra att träna på.

Tävlingskurs rallylydnad

Det finns några platser kvar på tävlingskursen i rallylydnad nybörjare den 26-27 september med Sofia Angleby som instruktör. För dig som kan nybörjarklassen skyltar. Mer info under kurser på hemsidan.

Specialsök

Specialsök med måldoften Röd Kong är den nya och mycket populära bruksgrenen som det runt landet arbetas hårt med för att ge sporten officiell status i och med regelrevideringen 1 januari 2022.
Lidingö BK har nu startat upp en Specialsökkommitté i vilken bl a Monica Pehrsson och Anita Weinus ingår.
Under hösten 2020 kommer klubben att arrangera en inofficiell tävling i förhoppningsvis både Klass- 1 och Klass-3. År 2021 kommer vi att arrangera fler inofficiella prov, samt att SBK-utbilda provledare för framtiden.

Är du intresserad av Specialsök så ta kontakt med kommittéansvariga.

Vill du läsa mer om Specialsök klicka på länken https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/02/artikel-fran-domartraff-i-specialsok/

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/02/artikel-fran-domartraff-i-specialsok/