Vandringspris

Har du varit ute och tävlat för Lidingö brukshundklubb under 2020 i lydnad-bruks-rally eller NW och vill vara med och kämpa om klubbens fina vandringspriser?
Anmäl ditt intresse till tavling@lidingobk.se.
Har du ngt vandringspris hemma är det hög tid att lämna tillbaka det i stugan eller till mig

Hundmarschen

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2020/12/hundmarschen-2020-i-sverige/

Valberedningens förslag

Enligt de nya stadgarna från SBK gällande valberedningars arbete inför det kommande årsmötet, ska valberedningens förslag vara färdigt den 15 november och presenteras för medlemmarna. Efter det har medlemmarna till den 15 december på sig att inkomma till styrelsen med eventuellt andra förslag till kommande verksamhetsårs styrelse. Därefter ska styrelsen meddela valberedningen om det inkommit fler förslag. Här presenteras valberedningens förslag till styrelse för Lidingö Brukshundklubb verksamhetsåret 2021. Har du som LBK-medlem andra förslag så maila snarast till sekreterare@lidingobk.se

 

Ordförande:          Christoffer Frances    1 år

Vice ordförande:    Mirjam Cassel   mandat -2021

Sekreterare:         Margareta Gyllström mandat -2021

Kassör:                Barbro Ahlberg Hagberg 2 år

Ledamot:              Kerstin Järphammar 2år

Suppleant 1:         Monica Pehrsson 2 år

Suppleant 2:         Camilla Ståhl Helzel 1 år

Revisor:               Anne Larsson 1 år

Revisor:               Ulrika Edgren 1 år

Revisor suppleant:  Sverker Sandberg 1 år

Revisor suppleant: Åsa Dunberg 1 år

Corona uppdatering

Till Svenska Brukshundklubbens
Distrikt
Rasklubbar
Lokalklubbar

Hej!
Från måndag 16 november 2020 avråder SKK alla arrangemang inomhus.
Dispensen för att begränsa deltagarantalet förlängs till sista maj
2021. SKK uppmanar samtliga klubbar att följa utvecklingen noga och
anpassa sin klubbverksamhet.

Var noga med att följa myndigheternas rekommendationer, regionala
allmänna råd samt direktiv från Svenska Kennelklubben och Svenska
Brukshundklubben.

Från måndag 16 november 2020 avråder SKK alla arrangemang inomhus

Dispensen för att begränsa deltagarantalet förlängs till sista maj
2021.

Information hos Folkhälsomyndigheten om regionala allmänna råd

Uppdaterad information på brukshundklubben.se/corona

Trevlig helg önskar förbundsstyrelsen!

gnm

Sanna Ameln
Kommunikationsansvarig
Svenska Brukshundklubben & Brukshundservice Sverige AB
Telefon 08-505 875 14, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

sanna.ameln@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se