Appellplan

I helgen har någon/några tagit ett eget beslut att ta ned de stängsel som har satts upp för att skydda grässådden över de nya dräneringsrören som lades ut i höstas. Lidingö Brukshundklubbs styrelse vill att den/de som tagit ner de s k fårstängslen snarast hör av sig till styrelsen och förklarar varför man tagit ner stängslen. Har man tänkt sig att sätta upp detta igen? Hur man tänkt sig att det nu ska förvaras (just nu ligger det bara på appellplanen där man lämnat det och klubbens investering på ett par tusen kronor.) Datum för att öppna upp hela planen var satt till den 1/8. Just nu ligger dock alla arbeten med att förbättra planen, inklusive appellplanens belysning nere tills vi har fått adekvata svar och förklaringar.