Spårkurs

Kursnamn Spårkurs
Startdatum Ej planerat
Instruktör
Pris
Anmälan Stängd

Den här kursen i spår är för dig som har tävlingsambitioner i
bruksgrenen spår men ännu inte tävlat.
För att tillgodogöra dig kursen bör du tidigare ha provat på
personspår med din hund, gärna att ni gått en nybörjarkurs!
Kursens mål är att du och din hund efter avslutad kurs ska ha
tillräcklig kunskap om personspår för att kunna starta i appellklass.
Självklart måste du avsätta tid för träning emellan kurstillfällena
för att uppnå målet!