Sökkurs

Kursnamn Sökkurs
Startdatum Ej planerat
Instruktör
Pris
Anmälan Stängd

Den här kursen i sök är för dig som har tävlingsambitioner i
bruksgrenen sök men som ännu inte tävlat.
Målet med kursen är att du som hundförare ska ha tillräcklig
kunskap om sök appellklass både teoretiskt och praktiskt
för att tävla appellklass.
Självklart krävs det träning mellan kurstillfällena och efter
avslutad kurs.