Grenar

Agility

Om Agility Agility är en fartfylld hindertävling för lydiga hundar. Sporten visades första gången vid en stor hunduställning i England 1978. I mitten av 1980-talet introducerades Agility i Sverige och sedan 1987 är det en officiell hundsport med bl a Svenska Mästerskap. I Agility kan man tävla både individuellt och i lag. Agilitytävling är öppen …

Bruksgrenarna

Brukshundklubben har en omfattande tävlingsverksamhet, och en stor del utgörs av Bruks. Det finns fyra olika bruksgrenar: spår, sök, rapport och skydds.Spårhunden använder sin fantastiska nos till att följa ett spår efter en person som gått genom terrängen en eller ett par timmar tidigare. Föremål som lagts ut i spåret markeras av hunden.Sökhunden letar rätt …

Lydnad

Alla hundar kan delta i lydnadstävlingar. Proven är utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid exempelvis hoppmoment. Utbudet av tävlingar är stort, och sträcker sig över hela året. De flesta tävlingarna går i Brukshundklubbens regi, men lydnadsklass förekommer även hos andra specialklubbar och i samband med utställningar.Fyra olika lydnadsklasserI lydnad tävlar man med …

MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) Vid anmälningar till och frågor kring MH kontakta RUS Mental ansvarige Vad är MH? MH står för Mentalbeskrivning Hund och är ett test som görs för att beskriva en hunds mentalitet. Många har nytta av att hundar mentalbeskrivs. Det hjälper uppfödaren vid val av partner till avelsdjur och för att följa upp avkommor …

Rallylydnad

Vad är Rallylydnad? Det är avancerad vardagslydnad där samarbete, kommunikation och glädje belönas. När du tävlar eller tränar rallylydnad följer du en bana av skyltar. Varje skylt beskriver ett visst moment som hundekipaget ska utföra. Vissa moment liknar de i tävlingslydnaden, medan vissa lägger grunden för en bra vardagslydnad. Något som är exceptionellt för rallylydnad …

Tjänstehund

Frivillig försvarsorganisation Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation. Vi har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Lämpliga tjänstehundar Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra …

Tävling

Välkommen på tävling till Lidingö Brukshundsklubb!