Tävlingskurs rallylydnad

Det finns några platser kvar på tävlingskursen i rallylydnad nybörjare den 26-27 september med Sofia Angleby som instruktör. För dig som kan nybörjarklassen skyltar. Mer info under kurser på hemsidan.

Specialsök

Specialsök med måldoften Röd Kong är den nya och mycket populära bruksgrenen som det runt landet arbetas hårt med för att ge sporten officiell status i och med regelrevideringen 1 januari 2022.
Lidingö BK har nu startat upp en Specialsökkommitté i vilken bl a Monica Pehrsson och Anita Weinus ingår.
Under hösten 2020 kommer klubben att arrangera en inofficiell tävling i förhoppningsvis både Klass- 1 och Klass-3. År 2021 kommer vi att arrangera fler inofficiella prov, samt att SBK-utbilda provledare för framtiden.

Är du intresserad av Specialsök så ta kontakt med kommittéansvariga.

Vill du läsa mer om Specialsök klicka på länken https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/02/artikel-fran-domartraff-i-specialsok/

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/02/artikel-fran-domartraff-i-specialsok/

Appellplan

Lidingö Trädgårdscenter har nu varit ute och inspekterat appellplanen och det i höstas sådda gräset. Enligt deras ansvarige på plats så ser de nysådda områdena helt okay ut och kommer att gro ordentligt så snart det kommer en lite längre period av sol och värme. Just nu behöver både gräsfröna och vi medlemmar ha lite mer tålamod. Att så om med nya gräsfrön nu skulle vara att gå tillbaks till Ruta 0 och vi tappar ännu mer tid. Trädgårdscenters representant avrådde oss starkt från att ta bort avspärrningarna och börja gå över de nysådda partierna. Det kommer också att växa lite olika snabbt beroende på vilka områden på planen som nås mest av sol, som har mest fukt i marken osv. Så till alla som undrar,,,, hav lite mera tålamod. Vi har också i samband med planen kontaktat en elfirma för att ytterligare förbättra belysningen på planen inför kommande höstmörker,,,, men i det ärendet får vi återkomma!

SKK har beslutat…

Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad
hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

Detta är ett beslut som SKK tagit och gäller all verksamhet inom
SKK-organisationen, därför även Brukshundklubbens. I dialog med SKK är det i första hand resandet SKK vill begränsa med denna åtgärd och förbundet tolkar detta att det öppnar upp möjligheter för lokalklubbar att fortsätta att bedriva viss verksamhet, som till exempel
kursverksamhet, så länge riktlinjerna från SKK följs.

Förbundsstyrelsen uppmanar samtliga distrikt, ras- och lokalklubbar att se över sina kommande aktiviteter och i första hand utvärdera om
aktiviteterna går att bedriva utomhus med max tio personer, funktionärer inräknat. Alla aktiviteter inomhus, samt utomhusaktiviteter som inte går
att begränsa till tio personer, under den aktuella perioden ställs in
med omedelbar verkan eller skjuts på framtiden. Detsamma gäller
verksamheten som innebär resande från andra delar av landet eller utlandet.

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskbedömning av varje
enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten
har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Att anpassa våra verksamheter till de nya riktlinjerna är en stor
utmaning för oss alla. Förbundet är av åsikten att all utomhusverksamhet som vi kan bedriva för att få intäkter till klubben
och behålla medlemmar är av godo, så länge riktlinjerna följs.

Förbundet hoppas att klubbar/distrikt kan ta pragmatiska beslut för att kunna bedriva verksamhet inom ramen för regelverk och utan att tumma på
kvalitet på verksamheten. T.ex. Ett MH med åtta deltagare samt fyra
funktionärer, dela upp deltagarna med fyra på förmiddagen och fyra på eftermiddagen. Kursverksamhet, dela upp deltagare på olika tillfällen
eller var två instruktörer och dela upp deltagarna.

Lokala utomhusaktiviteter som går att genomföra med färre deltagare och med säkerhetsåtgärder kan med fördel genomföras då det gynnar en social samvaro och har minimal smittrisk. Som deltagare eller funktionär i verksamheten avgör du själv om du vill delta eller inte.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet,
utbildning, träffar, promenader och liknande.

Svenska Brukshundklubben fick kännedom om detta beslut från SKK på fredagseftermiddagen. Därför är många frågor ännu obesvarade.
Förbundet kommer att jobba vidare med detta de kommande dagar och
publicerar ny information löpande på www.brukshundklubben.se/corona.
övriga frågor hänvisas till Svenska Kennelklubben.

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/

Förbundsstyrelsen gm

Sanna Ameln

Kommunikationsansvarig
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 14, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20
sanna.ameln@brukshundklubben.se
www.brukshundklubben.se