Grattis från årsmötet

I år tilldelades Linnea Holmström, Åsa Vestin, Anita Weinius, Karin Pontén och Lotta Gombrii förtjänsttecken i brons.

Lisa Nilsson tilldelades silver.

Barbro Ahlberg–Hagberg, Iréne Ronge, Jeanette Johansson, Britt Perez och Christoffer Frances guld.

Vandringspriser.

 Bästa lydnadsekipage startklass. Eva Zajd och Bixiemed 188,5 p.

 Bästa lydnadsekipage klass 1, 2, 3. Sofia Sandin och Lix 284 p.

 Bästa lydnadsekipage Klass 3.     Sofia Sandin och Lix 284 p.

 Bästa appellklassprestation (spår) Anne Spännare och Lex 219,75p

 Bästa brukshund lkl, hkl och elit    Jan Nilsson och Jackson som tävlade i högre klass för patrullhund och fick 540,75 p.

 Bästa elitklassprestation bruks        Ruth Stenfelt och Aristocrat som tävlade i spår och fick ihop 500,5p.

 Bästa IPO/IGP ekipage                  Christoffer Frances och Ulva som vid FH-2 prov i Uppsala fick 82p

 

Årsmöte 27 feb kl 19

Onsdagen den 27 februari är det dags för LBK;s Årsmöte i klubbstugan kl 19.00. Som traditionen bjuder är det då också dags att dela ut klubbens fina vandringspriser och SBK:s förtjänstecken. Årsmöteshandlingar finns i klubbstugan.

Årsmöte för Lidingö hundungdom 29/3- det bjuds på pizza!

Vi behöver all hjälp vi kan få att gå igång en styrelse inför det nya året!

**** www.lidingohundungdom.com ***
Lidingö Hundungdom är en ideell förening för hundintresserade ungdomar. Är du mellan 6-25 och vill träna din vovve? Då har du hittat rätt!

Den 29/3 2018 så kickar vi igång ett nytt år för Lidingö Hundungdom och vill mer än gärna att ni kommer och gör detta år till ett ännu bättre år. Vi kommer börja mötet med pizza (!!) och fika. Lite prat och frågor om vad hundungdom gör.

Sedan börjar årsmötet, där du får vara med och påverka Lidingö hundungdom framtid och egna förslag till vi kan få ett ännu bättre år. Vill du vet mer om LHU eller kanske vara med i styrelsen? Eller har du frågor kring vad styrelsen gör? kontakta Fanny på 0739160717 eller skicka ett mail till lidingohundungdom@gmail.com

Pris? 0 kr för dig mellan 6-25 år

Tid? 17.00 bjuds det på mat

Plats? Lidingö brukshundsklubb inne i klubbstugan
Vägbeskrivning: https://lidingohundungdom.com/startsida/vagbeskrivning/

Dagordning
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Val av justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte ordförande justera under årsmötet fört protokoll.
3. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
4. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar.
5. Anmälan om vem styrelsen utsett till mötessekreterare.
6. Fastställande av dagordning under årsmötet.
7. Styrelsens berättelse, inklusive resultaträkning, för sista verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse för sista verksamhetsåret.
9. Fastställande av balansräkning.
10. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Av medlemmar angivna motioner.
13. Av styrelsen angivna propositioner.
14. Val av ordförande i styrelsen för ett år.
15. Val av kassör i styrelsen för ett år.
16. Val av sekreterare i styrelsen för ett år.
17. Val av ledamöter för ett år i styrelsen.
18. Val av suppleanter till styrelsen för ett år.
19. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år med uppgift att granska styrelsens förvaltning
under löpande verksamhetsår.
20. Val av kommittéer mm. eller uppdrag åt styrelsen att göra dessa val.
21. Val av valberedning för förberedande av val 2019
22. Verksamhetsåret 2018 – hur ska vi sköta verksamheten under året
23. Välja representant till representantskapsmötet (SHUs årsmöte)
24. Ungdomsverksamhet, hur ska vi värva medlemmar?
25. Övrigt
26. Mötet avslutas

Välkommen till Årsmöte 2018

Varmt välkomna alla medlemmar till årsmöte:
NÄR: onsdagen 21/2-2018 kl 19.00
VAR: i Klubbstugan, Furutorp, Lidingö.
VAD kommer att hända: bl a utdelning av klubbens Vandringspriser. HUR: Årsmöteshandlingarna kommer att finnas i klubbstugan sju dagar innan mötet.

 

Hoppas vi ser er där!